Galéria

Agrokomplex Nitra 2017, 23.8.2017

BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie, 30.5.2017

Praktické riešenie GSAA, Stupava, 27.4.2017

Praktické riešenie GSAA, Komárno, 20.4.2017

Priame podpory poskytované v súvislosti s opatreniami PRV SR 2014 – 2020, 12 - 13.9.2016

Kalkulácia a finančné nástroje v podmienkach uplatňovania PRV SR 2014 – 2020, 20.9.2016


Jablkové hodovanie, 8.10.2016


Konferencia rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2016, 6.12.2016


Opatrenia 14 Dobré životné podmienky zvierat PRV SR 2014 – 202, 29.3.2017