Členstvo v NSRV

Prečo sa stať členom NSRV?

Informácie a aktivity poskytované NSRV sú prístupné a otvorené pre všetkých záujemcov. Registrovaní členovia NSRV budú dostávať informácie na svoje e-mailové adresy o novinkách a pripravovaných aktivitách z oblastí, ktoré ich zaujímajú, budú oslovovaní pri dotazníkoch a prieskumoch, budú mať možnosť vyjadriť svoje názory k aktivitám siete a pod. V prípade záujmu budú dostávať Spravodajcu NSRV (štvrťročný informačný materiál) v tlačenej forme poštou na svoju adresu.

Kto sa môže stať členom NSRV?

Za člena NSRV sa môžu prihlásiť organizácie, firmy, obce, združenia, ale i jednotlivci, ktorí sú aktívni v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Členstvo v NSRV je bezplatné.

Ako sa stať členom NSRV?

V prípade záujmu stať sa členom NSRV je potrebné vyplniť nasledovnú prihlášku a zaslať ju na adresu:

CEMI  s.r.o.
Starohájska 29
851 02  Bratislava
Prihlaska new