Aktuality

Správa z aktivity: “Smart Innovations in the local energy transition - a potential deployment of blockchain technology”

obrazok 1Jednalo sa o účasť prezentácie nových inovatívnych postupov a možností v projekte Stanz im Mürztal, kde vznikla malá skupina, ktorá vytvorila miestnu komunitu a následne realizovali svoj projekt Smart Rural 21 Team. Cieľom bolo priniesť nové inovatívne a ekologické riešenia do malej dedinky v Alpách. Projekt bol zameraný na alternatívne zdroje a spájal sa s opatreniami na tvorbu inteligentnej dediny. V prvom kroku sa identifikovali ciele a postupy a následne sa do projektu zapojila verejnosť a občania. Počas realizácie došlo k niekoľkým stretnutiam pracovných skupín a podrobne sa riešili a rozoberali konkrétne postupy. Zistilo sa, že verejnosť má veľký záujem o témy lokálnej energetickej transformácie, ako aj o lokálny kupónový systém, ktorý bol počas realizácie projektu zavedený. Producent alternatívnej energie - obec Stanz zaviedol systém vydávania miestnych poukážok čím dokázal stimulovať miestne hospodárstvo.

Na záver projektový tím odporúča zamerať sa na implementáciu a riadenie dodávok energie v rámci komunity obnoviteľnej energie a postupné rozširovanie energetických aplikácií v rámci samosprávy. Obec by si systém poukážok mala zachovať ako účinný nástroj na posilnenie miestneho obyvateľstva a vytvárať ďalšie služby na báze poukážok pre ľudí žijúcich v miestnej komunite.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 20.09.2022

Fotogaléria z aktivity: