Aktuality

Správa z aktivity: „Ukážka dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2022 priamo u farmára“

20220701 105210Cieľom a snahou PRV SR 2014 – 2022 v poslednom období je predovšetkým podporovanie špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby. Týmto smerom sú orientované aj aktuálne výzvy z podopatrenia 4.1. Na základe uvedeného sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie poľnohospodárov BA kraj, ktorí by si mohli pozrieť ako sa dá prostredníctvom PRV SR 2014 – 2022 podporiť a rozvíjať konkurencieschopnosť farmára v prípade ŠRV. Po úvodom slove regionálnej koordinátorky vystúpil Ing. Jozef Šumichrast, PhD. , ktorý je predsedom Zväzu zeleninárov a informoval o vplyve a význame PRV SR 2014 – 2022 na zvyšovanie konkurencieschopnosti a modernizácie poľnohospodárskeho podniku v prípade, že sa rozhodol venovať a investovať do ŠRV. Vyzdvihol význam predovšetkým podopatrenia 4.1 a 4.2 a vyzval prítomných, aby využili príležitosť ktorú im PRV SR 2014 – 2022 ponúka. Následne vystúpil už priamo samostatne hospodáriaci roľník Michal Szalay, ktorý sa venuje ŠRV na výmere podľa ročného osevného plánu cca 350 ha, pričom hlavnými komoditami sú cibuľa, cesnak, mrkva, zemiaky, petržlen, šalát, melóny, atď. Informoval prítomných, že sa pravidelne zúčastňuje výziev a z prostriedkov PRV SR 2014 – 2022 si zaobstaral techniku pre ŠRV, klimatizované sklady a zrekonštruoval závlahy. Tiež podotkol, že v prípade, ak by v projektoch nebol úspešný, určite by všetky tieto investície, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podniku nezrealizoval. Zároveň spomenul aj neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2022, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú hospodárnosť a efektívnosť podniku. Po obede sa už účastníci rozišli do polí a urobili obhliadku pestovaných plodín ŠRV v podmienkach integrovanej produkcie. Na poli bol pre účastníkov zriadený malý stánok s občerstvením, kde po prehliadke plodín nasledovala diskusia o celkovej administratívnej náročnosti PRV SR 2014 – 2022.


Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka
Dňa: 14.07.2022

Fotogaléria z aktivity: