Aktuality

Správa z aktivity: „Študijnú cestu do Rakúska“

IMG 20220610 WA0048V dňoch 9. – 10. júna 2022 sme zrealizovali študijnú cestu do Rakúska, ktorá bola zameraná na mladých a malých vinohradníkov a vinárov s cieľom získať nové skúsenosti a poznatky z realizovaných projektov PRV 2014 – 2020 s použitím inovácií v špeciálnej rastlinnej výrobe.

Na exkurzii sme absolvovali nasledovný program:

Štvrtok 09.06.2022

7:00 Pezinok parkovisko pri hasičoch

7:30 Bratislava – kancelária RA NSRV pre BA kraj (dostihová dráha Petržalka)

8:00 Obhliadka vinotéky v Hainburgu prezentujúca spoluprácu miestnych vinárov a ich spoločný odbyt.

12:00-13:00 – obed v Siendorfe

15:00-18:00 – prednášky vo vinárstvach spojené s ochutnávkou – návštevy malých vinohradníkov a vinárov v regióne, prednáška o vytvorení VSP, spoločnom marketingu a predaji, organizácia odbytu a čerpanie finančných prostriedkov z PRV 2014 - 2020

18:30-20:30 - transfer do hotela, ubytovanie, večera

Piatok 10.06.2022

09:00 – raňajky

10:00-11:00 – prehliadka múzea keramiky v Siendorfe, spojenie keramiky a vína

11:00-11:30 – presun do Jedenspeigenu, stretnutie so starostom, konzultácie na tému rozvoj vidieka a spolupráca na vidieku

12:00-13:00 – obed v Jedenspeigene

13:00-17:00 – prednášky miestnych vinohradníkov a vinárov na odborné témy, PRV 2014 - 2020, odovzdávanie skúseností, ochutnávka produktov

17:00 – večera priamo u vinohradníka a odchod na Slovensko

Účastníci získali veľké množstvo inšpiratívnych a podnetných informácií. Dozvedeli sa, že v Rakúsku práve navštívení vinohradníci využívali predovšetkým opatrenie „Spolupráca“ na realizáciu svojich projektov. Zároveň bola exkurzia veľmi podnetná hlavne v rámci inovácií a úplne nových postupov týkajúcich sa spracovania hrozna na víno. Mnohí účastníci reflektovali problémy, ktoré ich kolegovia riešili a s ktorými sa v súčasnosti stretávajú a našli prípadné nové riešenia a smerovanie, ktorým by sa mohli do budúcna uberať.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 24.06.2022

Fotogaléria z aktivity: