Aktuality

Správa z aktivity: „Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)“

20220511 091514V termíne 11.-12.05.2022 sa konala konferencia pre MAS organizovaná spoločne tromi regionálnymi anténami za Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj k novým prístupom v implementácii podopatrenia 19.2 ( MAS ), ktorá sa organizovala v hoteli MIKADO**** Nitra. Na konferencii sa zúčastnili MAS so štatútom z uvedených troch krajov. Na úvod konferencie nás privítal Ing. Kozolka, zástupca RA NSRV pre Nitriansky kraj. Predstavil jednotlivé antény, program konferencie, aký lektori sa na konferencii zúčastnia a aké témy budú odprezentované. Následne už odovzdala slovo Ing. Kocianovej z MPRV SR, ktorá informovala o význame a dôležitosti konferencie. Postupne vystupovali jednotlivý lektori podľa programu. Prvý deň konferencie bol ukončený nezáväznou diskusiou medzi zástupcami MAS, MPRV SR a PPA, kde si účastníci navzájom odovzdávali svoje skúsenosti a poznatky z praxe.

Školenie pokračovalo 12.05.2022 so začiatkom o 9:00 hod. kedy boli nosnými témami aktualizácia príručky pre prijímateľa LEADER a aktualizácia stratégie CLLD. Nasledovalo ukončenie konferencie, spoločný obed účastníkov, organizátorov a lektorov.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 20.05.2022

Fotogaléria z aktivity: