Aktuality

Správa z aktivity: „Intervenčná stratégia v nadväznosti na PRV SR 2014 - 2022“

Bez názvu3Na úvod aktivity vystúpila Ing. Andrea Zahradníková, koordinátorka Regionálnej antény NSRV pre Bratislavský kraj. Informovala prítomných o indikatívnom harmonograme výziev na rok 2022, ktorý je pripravený v rámci PRV SR 2014 – 2022.

Následne odovzdala slovo RNDr. Jozefovi Ridzoňovi, ktorý sa poďakoval za slovo a poskytol prítomným podrobné informácie o problémoch s klimatickými zmenami ako aj o potrebách s nimi bojovať. Zároveň informoval o pripravovaných nástrojoch v rámci intervenčnej stratégie, ktoré by mohli v tomto boji pomôcť. Vzhľadom k tomu, že tieto opatrenie nie sú populárne a všeobecne im nie sú poľnohospodári naklonení, informoval aj o možných platbách, ktoré by farmári pri používaní a aplikovaní nových šetrnejších metód hospodárenia mohli dostať. Táto téma si vyžiadala rozsiahlu diskusiu a je potrebné sa k nej do budúcna vrátiť.

V prednáške pokračoval pán profesor Pokrivčák, ktorý odprezentoval schválenú Intervenčnú stratégiu v nadväznosti na PRV SR 2014 - 2022 s konkrétnymi možnosťami a novými opatreniami. V prednáške pokračoval Ing. Jozef Šumichrast, PhD. s témou sektorových intervencií pre ovocie a zeleninu a iné sektory ako sú zemiaky, mlieko, bravčové mäso a ovčie a kozie mäso. Poslednou témou školiaceho dňa bola problematika neprojektových opatrení v nadväznosti na PRV SR 2014 – 2022. Témy účastníkov zaujali a považovali ich za vysoko aktuálne. Na základe požiadaviek účastníkov sme sa dohodli, že aktivitu s podobnými témami ešte zopakujeme, pričom sa účastníci hromadne zhodli, že preferujú prezenčnú formu.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 03.03.2022

Fotogaléria z aktivity: