Aktuality

Správa z aktivity: „Seminár pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD“

20200924 105749Webinár zameraný na problematiku strednodobého hodnotenia zastrešený CJ NSRV sme pripravili pre MAS Bratislavského kraja dňa 24.09.2020. Účastníci mali možnosť konzultovať svoje otázky priamo so zástupcami riadiaceho orgánu v zastúpení Mgr. Ingrid Kociánovej – vedúcej oddelenia CLLD na MPRV SR a Ing. Evy Bakovej ktorá zodpovedala otázky účastníkov k danej problematike za Pôdohospodársku platobnú agentúru. Vzhľadom na veľké množstvo otázok od účastníkov a spoločnú snahu všetkých prítomných čo najlepšie zvládnuť problematiku strednodobého hodnotenia vyjadrili účastníci požiadavku na zopakovanie si tejto aktivity – webinára ešte aspoň raz do stanoveného termínu na odovzdanie hodnotenia jednotlivými MAS a predloženia upravených stratégií na nasledujúce obdobie.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 30.09.2020

Fotogaléria z aktivity: