Aktuality

Správa z aktivity: „BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie s možnosťou realizácie v rámci podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020„

1Zmena klímy, pridaná hodnota, nedostatok ľudskej práce, potravinová sebestačnosť či rozvoj vidieka sú témy, ktoré nás aktuálne trápia a čím ďalej tým častejšie sú skloňované ako medzi farmármi, tak medzi odbornou i laickou verejnosťou. Práve pre tieto trendy je potrebné poukazovať na možnosti PRV SR 2014 – 2020. Je našou povinnosťou informovať možných prijímateľov o tom, ako je možné tento program využiť na naplnenie cieľov k inovatívnemu prístupu. Naša aktivita bola smerovaná do oblasti inovatívnych technológií, so zameraním sa na presné poľnohospodárstvo a možnosti realizácie týchto technológií z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020. Napriek orientácii tento rok na podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 – 2020 sa školenia zúčastnili mechanizátori či záujemcovia o poľnohospodársku techniku aj z veľkých podnikov. To, že je záujem aj v týchto podnikoch o zmenu nás však iba teší. Je potrebné si uvedomiť, že oproti ostatným odvetviam má poľnohospodárstvo jedno špecifikum. Ide o vplyv klímy na výrobu a s tým súvisiace dôsledky vývoja v celom odvetví. Školiteľ poukázal na to, že na začiatku roka všetci vieme, čo chceme dosiahnuť, aké plochy akými plodinami chceme obsiať, nikdy však nie je isté, že aj keď vynaložíme všetky prostriedky bude tento cieľ dosiahnutý. Preto možno povedať, že práve poľnohospodárstvo je odkázané využívať čo najviac nové prvky informačných technológií. Roboty v poľnohospodárstve umožňujú presunúť ľudskú prácu na iné dôležitejšie činnosti. Cieľom je vypracovať také riadené systémy presného poľnohospodárstva, aby sme mohli dosiahnuť čo najlepšie úrody a zlepšiť odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom, pri čo najmenšom zaťažení životného prostredia. Čakajú nás do budúcnosti veľké výzvy, ktorých sa však netreba báť, ale je potrebné byť otvorený novým inovatívnym postupom a metódam, ktoré nás môžu posunúť ďalej nie len v produkcii, ale aj v šetrení personálnych kapacít a životného prostredia.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 19.06.2020

Fotogaléria z aktivity: