Aktuality

Správa z aktivity: „Integrovaná produkcia ako nástroj PRV SR 2014 – 2020“

20200303 100728V marci sme privítali účastníkov na školení s témou Integrovanej produkcie, ktoré sme pripravili v spolupráci s RPPK Bratislava. Napriek tomu, že máme rozpočtové obdobie PRV SR 2014 – 2020 stále platné a sú platné aj stanovené pravidlá, využívanie prostriedkov v rámci aplikovaného opatrenia pre integrovaná produkciu sa stále mení. Preto bolo potrebné poskytnúť nové informácie o možnosti aplikovať niektoré prípravky v podmienkach integrovanej produkcie ako aj priblížiť usmernenia k tomuto opatreniu PRV SR 2014 – 2020. Niektorí hlavne malí vinári sa stále stretávajú s problémom, že nemôžu vstúpiť do uvedeného opatrenia z dôvodu, že nedokážu naplniť niektoré podmienky. Na úvod vystúpila Ing. Zahradníková za RA NSRV pre Bratislavský kraj a informovala o aktivitách antény, zároveň podrobnejšie poskytla informáciu o zverejnenej výzve v rámci PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.1 a 6.3, pričom upozornila prítomných, že k daným výzvam pripravuje RA samostatné školenie v apríli.

Následne vystúpil pán Vladimír Sodoma, ktorý sa dlhodobo venuje pestovania hrozna a jeho následnému spracovaniu na víno a poskytol ucelený prehľad, ako vyzerá hospodársky rok vinohradníka ak vstúpi do záväzku neprojektového opatrenia PRV SR 2014 – 2020. Aká evidencia je potrebná pre vinohradníka, kedy a aké rozbory je potrebné vykonať, atď. Po krátkej prestávke vystúpil Ing. Hacaj, ktorý je profesionálny enológ. Venuje sa produkcii kvalitných odrodových vín a poskytol informáciu, ako vplývajú použité prípravky na ochranu viniča na proces kvasenia vína a jeho následnú kvalitu. Uvítal možnosti PRV SR 2014 – 2020, ktoré sa dajú aplikovať na zvyšovanie kvality produkcie a uistil všetkých prítomných, že je potrebné sa uberať smerom skvalitňovania vlastnej produkcie, kde on osobne vidí veľkú budúcnosť. Po obede vystúpil Ing. Barok z ÚKSUP-u, ktorý svoju prezentáciu zameral predovšetkým na aktuálne legislatívne požiadavky použitia prípravkov na ochranu v IP platných na rok 2020. Na záver všetci prednášajúci odpovedali na otázky prítomných v diskusii.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 13.03.2020

Fotogaléria z aktivity: