Aktuality

Správa z aktivity: „Výmena skúseností s MAS Podhoran“

20191203 151102Začiatkom decembra sme zorganizovali podujatie zamerané na výmenu skúseností a oboznámenia sa s príkladmi dobrej praxe pri čerpaní finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020. Cieľom je priblížiť všetkým partnerom rozvoja vidieka, členom MAS, starostom a podnikateľom, ktorí sa venujú službám v regionálnej turistike, farmárom či remeselníkom, aký potenciál v sebe skrýva fungujúca MAS a aké nástroje môže v rámci rozvoja vidieka používať. Vzhľadom k tomu, že v predchádzajúcom rozpočtovom období v rámci Bratislavského kraja fungovala iba jedna regionálne zmiešaná MAS, ktorá má najväčšie skúsenosti s implementáciou stratégie CLLD a tou je MAS Podhoran, zamierili sme práve tam. Po konzultácii a príprave programu s manažérkou MAS Ing. Kvetkou Jablonickou sme ráno plní očakávania nastúpili do autobusu smer Malacky, kde bola ďalšia nástupná stanica, aby sme sa dostali do obce Prietrž, kde sa naša exkurzia začínala. Na úvod sme sa zastavili v novo zrekonštruovanej pálenici a muštárni. Po odbornom výklade a presvedčení, že v súčasnosti je zo širokého regiónu oveľa väčší záujem o muštáreň ako o pálenicu sme ochutnali regionálne výrobky a následne sme sa už ponáhľali na obecný úrad, kde nás už čakala p. starostka. Zrealizovala nám prehliadku zrekonštruovaného kultúrneho domu, kde práve prostredníctvom MAS v minulosti zrekonštruovali strechu a interiér. Uskutočnila pre nás prehliadku typického Prietržského kroja a informovala o aktuálnej situácii v obci a vyzdvihla význam opatrenia LEADER. Následne sme sa vybrali do malej prevádzky, kde sa ako v jedinej prevádzke na Slovensku vyrába ručne papier z bavlny. Na úvod sme mali krátku prednášku k histórii vzniku výroby papiera až po dnešnú aktuálnu podobu a následne nám boli predstavené typy papiera, ktorý produkuje práve táto papiernička. Manažérka MAS Podhoran p. Jablonická nás upozornila, že aj táto malá prevádzka má pridelenú regionálnu značku Záhoria. Po oboznámení sa s výrobou a po názornej ukážke výroby samotného papiera, sme už pokračovali do obce Osuské, kde nás čakal p. starosta Ing. Anton Fiala. Previedol nás naprieč celou obcou, pričom nám ukázal zrekonštruované chodníky, ktoré sa im podarilo zrekonštruovať práve z prostriedkov PRV SR 2014 – 2020, následne ešte realizovali jeden projekt a tým bola oprava strechy na obecnom úrade a miestnej školy. Po zaujímavej a zanietenej prednáške p. starostu sme sa už presunuli do obce Jablonica, kde sme začali obedom. Tu nás o aktuálnej situácii v obci informoval zástupca starostu, ktorý nám poskytol prehľad o veľkosti obce, ako aj aké projektu z PRV SR 2014 – 2020 realizovali, pričom za najvýznamnejší projekt považoval zateplenie kultúrneho domu aj s výmenou okien. Našou predposlednou zastávkou bola návšteva malého regionálneho pivovaru v obci Prievaly, kde nás previedli celou výrobou a na záver pre nás pripravili aj malú ochutnávku. Tu nás opäť upozornila p. Jablonická, že pivovar má udelenú regionálnu značku Záhoria. Do našej poslednej zastávky sme sa dostali už za tmy. Čakal nás tu predseda organizácie Ing. Vladimír Chovan. Privítal nás na pôde spoločnosti Agropartner, s.r.o.. Predstavil nám históriu spoločnosti, aj to akým smerom sa postupne uberala a aké výrobky v súčasnosti produkuje. Zároveň vyzdvihol význam MAS Podhoran a celého prístupu LEADER. Význam MAS pre región je veľmi veľký a napriek tomu, že podniká je fungujúci a zameraný na výrobu, angažuje sa p. Chovan aj priamo MAS Podhoran, kde je aj v riadiacich štruktúrach.

Tu sa ešte všetci účastníci exkurzie posilnili na pripravenom občerstvení prevažne z vlastných produktov spoločnosti Agropartner, s.r.o., aby sme sa následne mohli vybrať smerom do Bratislavy a zakončiť tak veľmi zaujímavý a inšpiratívny deň.

                                        

Ing. Andrea Zahradníková - koordinátorka

Dňa: 11.12.2019

Fotogaléria z aktivity: