Aktuality

Správa z aktivity: „Agroenvironment a eko schémy ako súčasť novej zelenšej krajiny“

20190711 172344Lepšie životné prostredie, zachovanie udržateľného rozvoja hospodárstva pre nasledovné generácie, zmena prístupu poľnohospodárov k vlastnej produkcii, to sú témy, ktoré sa stávajú v dnešnej dome zaujímavé a mediálne zviditeľňované. Aj našou snahou je poskytnúť farmárom všetky dostupné informácie k tomu, aby zmenili svoj prístup vo svojich pracovných postupoch a zvykoch a začali zavádzať také postupy, ktoré budú prospešné ako pre samotného farmára, tak aj pre naše životné prostredie. To že v prípade záujmu o ekologickejšie hospodárenie na to nie je farmár sám, ale môže čerpať podporné prostriedky práve zo zdrojov EÚ vo forme projektových či neprojektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 sme sa snažili ukázať všetkým účastníkom našej informačnej aktivity. Zatiaľ ešte takéto školenia nemajú takú popularitu a návštevnosť, ako by si zaslúžili, ale aj účasť 18 osôb sa dá považovať za úspech v prípade, ak začnú seriózne uvažovať o nastavení zmien vo svojej produkcii. Informačná aktivita prebiehala podľa programu a účastníci dostali ucelený obraz o možnostiach, ktoré im PRV SR 2014 – 2020 prináša. Aj táto aktivita nás utvrdila v tom, že v osvete realizovania udržateľného rozvoja je potrebné pokračovať a venovať sa tejto problematike aj v ďalšom období. Samotní farmári a teda žiadatelia o tieto podpory majú ešte stále veľké nedostatky vo vedomostiach a možnostiach, ktoré na Slovensko práve vďaka PRV SR 2014 – 2020 prichádzajú.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 22.07.2019

Fotogaléria z aktivity: