Aktuality

Správa z aktivity: „Možnosti využitia PRV SR 2014 – 2020 pre malých a mladých vinohradníkov“

20190520 165221Na základe požiadavky Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov sme pripravili práve v spolupráci s týmto združením 20.05.2019 v Pezinku seminár pre malých a mladých vinohradníkov a vinárov. Našou snahou bolo poskytnúť práve tejto skupine podnikateľov ucelenú informáciu, aké možnosti im PRV SR 2014 – 2020 prináša. Mnohí z nich nevyužívajú možnosti, ktoré sa im ponúkajú a to z dôvodu, že o nich nevedia, alebo z dôvodu, že ich považujú za administratívne náročné. Našou snahou bolo priblížiť im tieto možnosti a ponúknuť im pomocnú ruku pri sprocesovaní týchto podpôr. Na úvod vystúpila koordinátorka RA NSRV pre Bratislavský kraj. Informovala o činnosti regionálnej antény, o činnostiach pripravených na rok 2019 a zároveň všetkých vyzvala, aby sa na aktivitách zúčastňovali, lebo iba tak môžu mať hodnoverné informácie, ktoré môžu využiť pri plánovaní rozvoja svojho podnikania. Následne odovzdala slovo JUDr. Brunovi Rampášekovi, ktorý sa pohybuje v prostredí vinohradníkov a vinárov a poskytuje im poradenstvo, aby ich v prvej časti svojej prezentácie oboznámil s možnosťami neprojektových opatrení PRV SR 2014 – 2020 špeciálne určených pre vinohradníkov. Následne po krátkej prestávke pokračoval opatreniami projektovými, pričom upozornil všetkých prítomných, že práve v tomto roku by sa podľa indikatívneho harmonogramu výziev mala zopakovať výzva pre malých a mladých poľnohospodárov, preto by sa mali tejto problematike pozornejšie venovať a prípadne už teraz rozmýšľať, či by sa mohli v prípade zverejnenia výzvy o túto podporu uchádzať a čo by potrebovali v rámci nakopnutia svojich podnikateľských plánov práve v tomto období riešiť. Na záver všetkých prítomných regionálna koordinátorka uistila, že v prípade vyhlásenia výzvy má regionálna anténa v pláne zrealizovať školenie s konkrétnymi požiadavkami a s konkrétnymi možnosťami, na ktoré už teraz všetkých srdečne pozýva.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 27.05.2019

Fotogaléria z aktivity: