Aktuality

Správa z aktivity: „BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie „

20190514 100442Podpora inovácií je nevyhnutná ak chceme, aby naše poľnohospodárstvo napredovalo a bolo naďalej konkurencieschopné. Od prijatia a schválenia PRV SR 2014 – 2020 mnohí inovátori a tvorcovia progresívnych myšlienok čakajú na výzvy súvisiace s EIP. Našou snahou je neustále pobádať poľnohospodárov, aby sa zaujímali o nové technológie a o aplikovanie nových myšlienok v poľnohospodárstve. Aj v tomto roku sme pripravili zaujímavú aktivitu, tento krát zamerané na využívanie inovatívnych technológií v procese starostlivosti o hospodárske plodiny. Na úvod školenia všetkých účastníkov privítala koordinátorka RA NSRV pre Bratislavský kraj. Informovala o indikatívnom harmonograme výziev a vyzvala všetkých prítomných, aby napriek tomu, že v súčasnosti nie je zverejnená žiadna výzva nezanevreli na modernizáciu a pripravovali si nové myšlienky, ktoré by mohli posunúť ich podnikanie ďalej s nádejou neskoršej realizácie, ktorá by sa uskutočnila na základe výzvy z PRV SR 2014 – 2020. Následne už odovzdala slovo p. Prehodovi. Ten sa v prvej časti svojho vystúpenia venoval problematike presnej chemickej ochrany a presnému hnojeniu s využitím satelitného snímkovania, lokalizácie pozemku a uskutočnenej realizácie mapy hnojenia konkrétnej parcely. Cieľom každého podnikateľa je efektívne hospodáriť a neplytvať svojimi zdrojmi. Práve pre tento účel by sa mala využívať nová technológia presného hospodárstva, kde nedochádza k celoplošnej aplikácii hnojiva na jednej parcele, ale k účelovému dávkovaniu podľa konkrétnych potrieb s využitím prírodných daností. V druhej časti sa zameral na BOZP, ktorú je potrebné sledovať v každom podniku a v každom čase, aby sa predchádzalo škodám spôsobeným na živote a na majetku poľnohospodára.

Na školení sa zúčastnilo 33 poľnohospodárov prevažne sa jednalo o mechanizátorov, agronómov, SHR a používateľov poľnohospodárskej techniky.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 24.05.2019

Fotogaléria z aktivity: