Aktuality

Správa z aktivity: „Pezinské vínne trhy 2019“

IMG 20190412 WA0001RA NSRV pre Bratislavský kraj sa prvý krát za svojej existencie zúčastnila na populárnej aktivite Pezinské vínne trhy, ktoré každoročne organizuje Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov. Jedná sa o podujatie, ktoré je v regióne veľmi obľúbené a vysoko hodnotené predovšetkým samotnými vinármi a vinohradníkmi. Vzhľadom na skutočnosť, že takmer všetci malí či veľkí vinohradníci a vinári sú potencionálnymi, alebo už aj reálnymi beneficientami finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020, považovali sme za dôležité sa na takomto fóre odprezentovať. Našou snahou bolo poskytnúť informácie o samotnej kancelárii RA, o náplni práce a službách, ktoré malým vinohradníkom a vinárom poskytuje, ale zároveň aj podať nevyhnutné informácie o možnostiach ktoré PRV SR 2014 -2020 do regiónu prináša. Práve začlenením sa medzi kolektív vinárov a vinohradníkov a poskytnutie takýchto informácií neformálnou cestou vyvoláva záujem aj u takých ľudí, ktorí si doteraz budovali svoje podnikanie iba výlučne z vlastných zdrojov. Účasť na podujatí bola zaujímavá nie len pre nás, ale predovšetkým pre samotných účastníkov, kde medzi základné poskytnuté informácie patrilo oboznámenie sa s indikatívnym harmonogramom výziev a náplňou jednotlivých opatrení PRV SR 2014 – 2020.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 23.04.2019