Aktuality

Správa z aktivity: „Výmena skúseností s MAS Kopaničiarsky región“

20181205 130030O tom, že skúsenosť je matka múdrosti sa mnohí z nás už presvedčili, preto vznikla aj požiadavka zo strany jednotlivých MAS so štatútom z Bratislavského kraja vybrať sa na skusy do inej aktívnej MAS v okolí, ktorá má dostatočné skúsenosti z minulého programovacieho obdobia, aby sme sa na vlastné oči presvedčili čo znamená slovo LEADER v praxi. Očakávania boli veľké a úprimne bolo cítiť od účastníkov, že potrebujú povzbudiť ukážkami dobrých príkladov, že realizovať a aplikovať stratégiu CLLD sa oplatí. Ráno o trištvrte na deväť sme vyrazili smer Brezová pod Bradlom. Na úvod študijnej cesty privítala v autobuse všetkých účastníkov Ing. Andrea Zahradníková, regionálna koordinátorka NSRV pre Bratislavský kraj. Vysvetlila cieľ cesty a následne všetkých účastníkov podrobne oboznámila s plánom. Vzhľadom k tomu, že cesta trvala 1,5 hod. informovala prítomných, aké aktivity tento rok RA zrealizovala a v krátkosti informovala aj o pripravovanom ročnom pracovnom pláne na rok 2019. Vyzvala všetkých prítomných, aby sa s dôverou obrátili na kanceláriu RA v prípade ak majú nejaký nápad, čo by pomohlo potencionálnym žiadateľom, aby boli úspešní pri získaní podpory z PRV SR. Po príchode do mesta Brezová pod Bradlom nás privítal Mgr. Peter Nemček, manažér MAS - Kopaničiarsky región. Informoval nás, že sa nám mierne zmenil program z dôvodu výpadku elektrickej energie na Gazdovskom dvore a oboznámil nás, že z uvedeného dôvodu navštívime najskôr Ubytovanie v súkromí Samuel, na Starej Myjave. Jedná sa o ubytovacie zariadenie, ktoré bolo realizovane prostredníctvom opatrenia LEADER v rámci PRV SR 2007 - 2013. Tu sme získali prehľad o postupnej rekonštrukcii zariadenia, ako aj o tom, že majiteľ realizoval rekonštrukciu v rámci 2. etáp, pričom každá bola samostatne zrealizovaná a každá bola aj samostatne podporená. Najskôr to bolo prerobenie starého domu na ubytovacie zariadenie a následne prerobenie hospodárskej budovy na spoločenskú miestnosť s možnosťou podávania stravy. V tomto priestore nám pán Nemček porozprával o regióne Kopaničiarskeho regiónu, o tom aké aktivity realizujú, aké projekty spolupráce v minulosti realizovali a akú mali jednotlivé projekty úspešnosť. S hrdosťou patriota spomenul vybudovanie náučnej Kopaničiarskej ovocno-destilátovej cesty (ďalej len KODC), vytvorenie bežkárskej cesty, ktorá sa každým rokom rozrastá a láka turistov v zime do tohto regiónu, taktiež nás oboznámil s novými plánmi, ktoré majú záujem realizovať v rámci PRV SR 2014 – 2020 v rámci opatrenia LEADER. V tomto priestore nám bol poskytnutý obed a následne sme už pokračovali podľa plánovaného programu. Navštívili sme Ovocný sad Uhliská na Starej Myjave, ktorý bol zahrnutý do projektu KODC ako súčasť projektu, kde slúžil predovšetkým ako náučný sad v ktorom sa pestujú staré tradičné odrody ovocia na kopaniciach. Naša ďalšia zastávka viedla do obce Brestovec, kde je pestovateľská pálenica, ktorú vlastní obec. Priamo v pálenici nás privítal starosta obce Ing. Dušan Duga. Informoval nás o tom, že je aktívnym členom MAS – Kopaničiarsky región a že práve prostredníctvom opatrenia LEADER v minulosti v obci obnovili športové ihriská a teraz v rámci PRV SR 2014 -2020 plánujú vybudovať priestor na vonkajšie posedenie pre občanov ako aj pre turistov s možnosťou nie len posedenia ale aj s možnosťou grilovania, ktoré bude z jednej časti zastrešené. V tomto období práve pripravujú projekt a realizujú prípravné práce. Informoval všetkých účastníkov, že hoci sám bol pôvodne skeptický čo sa týkalo možnosti financovania určitých projektov z opatrenia PRV, dnes musí potvrdiť že LEADER naozaj funguje a u nich v regióne významne prispel k ďalšiemu rozvoju regiónu. Ďalšia zastávka nás už čakala priamo v Myjave. Navštívili sme Izbu ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov, kde nám urobil prednášku Mgr. Nemček manažér MAS. Informoval nás za akých podmienok je možné zaradiť regionálne výrobky do predaja v tomto zariadení. Akým kľúčom sú vyberaní títo dodávatelia, čo musí produkt splniť, aby dostal označenie ako regionálny produkt. Predstavil nám rôzne tlačoviny, ktoré distribuujú na rôznych podujatiach, aby robili osvetu regionálneho produktu a akých podujatí v rámci SR , ale aj EÚ sa zúčastňujú, aby zviditeľňovali tento región. Poslednou zastávkou bola návšteva spoločnosti Ovosad na Myjave. Jedná sa o spoločnosť, ktorá hospodári na viac ako 300 ha poľnohospodárskej pôdy z toho však až 170 ha tvoria ovocné sady. Spoločnosť sa striktne orientuje na ekologickú produkciu. Hlavnou zložkou výroby sú jablká, ale majú aj vlastné višňové či čerešňové sady a samozrejme tak ako sa na kopaniciach patrí aj slivky a hrušky. Ich orientácii pri spracovaní ovocia však nie je destilácia, ale výroby ovocných štiav, sirupov, tradičných slivkových lekvárov a sušeného ovocia. Ďalšou veľmi intenzívne pestovanou a spracovávanou plodinou sú bobuľoviny a to konkrétne čierne a červené ríbezle či černice. V rámci prednášky o spôsobe pestovania a spôsobe spracovania či o realizovaných projektoch v rámci PRV SR nám boli poskytnuté vzorky produktov na degustáciu. Mnohých prítomných prekvapila silná prirodzená ovocná chuť a vôňa testovaných produktov, pričom nás sám pán majiteľ Ing. Břetislav Říha, informoval, že v produktoch ktoré ochutnávame nie je použitý žiadny cukor. Produkty nie sú umelo dosládzané a majú prirodzený cukor získaný z dozretého ovocia.

Všetky informácie získané v rámci zrealizovanej výmeny skúseností považujem za veľmi prínosné. Potencionálny žiadatelia si takýmto spôsobom mohli doslova siahnuť na už zrealizované projekty a mohli vidieť aké benefity priniesli žiadateľom. Tiež sa zoznámil s novou myšlienkou LEADER, ktorá ešte v rámci Bratislavského regiónu nebola doteraz realizovaná a vliala nové myšlienky a nádej pre malých podnikateľov na možný úspech pri získavaní a realizovaní projektov v rámci podpory PRV SR 2014 – 2020.

Ing. Andrea Zahradníková - koordinátorka

Dňa: 11.12.2018

Fotogaléria z aktivity: