Aktuality

Správa z aktivity: „Študijná cesta do Poľska“

20181027 135235Na tri dni sa vybrali malí pestovatelia a producenti špeciálnej rastlinnej výroby na skusy do Poľska. Pre mnohých to bola krajina zatiaľ z pohľadu produkcie špeciálnej rastlinnej výroby nepoznaná, takže boli plní očakávania s akým stavom a s akými podmienkami pre túto výrobu sa u svojich severných susedov stretnú. Vzhľadom k tomu, že to bola pre nás veľká neznáma, naplánovali sme si prvú zastávku práve v Malopoľskom poľnohospodárskom stredisku v Karnoviciach. V priestoroch tejto spoločnosti sme získali ucelenú informáciu o priemernej výmere poľskej farmy, ktorá má výmeru 10,21 ha, ale priemerná výmera farmy v regióne Malopoľskom, ktorý sme navštívili práve my je iba 3,95 ha. Je to spôsobené práve tým, že sa jedná o oblasť s vysokým zastúpením pestovateľov ovocia, zeleniny a vinohradov. Prevažne tj. až z 99,9 % sa jedná o malé rodinné farmy. Veľký záujem bol hlavne o systém podpôr, ktoré môžu pestovatelia získať ako z I. tak aj z II. piliera. Veľkým prekvapením bola pre účastníkov informácia, že v rámci neprojektových opatrení z PRV v Poľsku pestovatelia majú minimálny záujem o integrovanú produkciu v špeciálnej rastlinnej výrobe. Ďaleko vyšší záujem majú farmári o ekologický spôsob výroby. Ďalšie otázky smerovali k projektovým podporám, kde nás p. Eva Ryjak informovala, že až 80% projektov, ktoré farmári podajú v rámci PRV sú úspešné a farmári sú zvyknutí využívať tieto prostriedky na svoj ďalší rozvoj aj napriek tomu, že sa jedná o veľmi malé farmy. Podľa programu nasledoval obed v Pstruhovej doline s krátkou obhliadkou rodinnej farmy. Jednalo sa len o jeden malý chovný rybník, ktorý bol rodinným podnikom. Pstruhov dochovaných vo vodnej nádrž priamo používajú na prípravu jedál vo vlastnej reštaurácii a ďalšia distribúcia je zabezpečená prostredníctvom regionálnych trhov, reštaurácií a prípadných súkromných objednávok. Na ďalšiu návštevu, sme sa už vybrali priamo do vínnej pivnice k malému vinárovi v Jure. Vinár a vinohradník nás informoval, že s výsadbou viníc začal cca pre 5 rokmi, tj. má veľmi mladé vinohrady. Celková obhospodarovaná výmera dosahuje 1 ha, pričom hlavnými pestovanými odrodami sú hybridy špeciálne vyšľachtené na horšie prírodné podmienky, ktorými sú napr.: Solaris, Siber, Bianco, Seyval Blanc, Rondo, Muskat, Johanniter, Aurora, Cabernet Cortis či Hibernal. Tieto odrody boli deklarované takmer všetkými vinármi ako najbežnejšie pestované odrody v Poľsku. Napriek výmere 1 ha nás vinár Janek informoval, že táto produkcia mu na obživu zatiaľ nestačí a musí mať aj ďalšie zamestnanie. Jeho cieľom je však vybudovať vinárstvo, ktoré bude životaschopné a uživí celú jeho rodinu, na čo má v budúcnosti plán vysadiť ešte ďalšie 3-4 ha vinohradov. Na túto aktivitu by rád využil možnosť získania podpory z fondov. Nasledujúca zastávka bola už priamo v Krakove, kde sme navštívili Sloneczny Kredens. Jednalo sa o vinotéku v centre Krakova. Privítal nás majiteľ, ktorý je zároveň aj majiteľom vinohradu v blízkosti Krakova. Vysvetlil nám svoju filozofiu na podporu domáceho povedomia o kultúre vína, ktorá nie je v Poľsku zatiaľ veľmi rozšírená a zároveň nás previedol svojou vinotékou, kde nám predstavil svojich zamestnancov, ktorí preferujú hlavne poľské vína a organizujú v centre rôzne podujatia na jeho zviditeľnenie sa. Toto bola posledná návšteva nášho prvého dňa. Nasledovalo ubytovanie sa v hoteli Kracow Residence a spoločná večera. Nasledujúci deň sme po raňajkách mali v pláne navštíviť druhý, najväčší vinohrad v Poľsku. Jednalo sa o vinárstvo Strieborná hora v Krakove. Pán majiteľ nás privítal priamo vo vinohrade. Informoval nás, že vinohrad bol založený v roku 2010 a v súčasnosti má rozlohu cca 26 ha. Pestujú typické odrody pre Poľsko s vysokým stupňom odolnosti voči vymŕzaniu. Na založenie vinohradu bol vypracovaný projekt z PRV a významne napomohol k ďalšiemu rozvoju vinárstva. V súčasnosti sú úspešným poberateľom podpory z PRV na vinársku technológiu. Vzhľadom k tomu, že samotné vinárstvo má sídlo v kaštieli, dali si vypracovať aj projekt na zriadenie predajného a degustačného miesta na okraji Krakova priamo pod vinicami, tak aby toto miesto mohlo byť prístupné pre všetkých záujemcov o ich víno. Zaujímavosťou pre našich účastníkov bola informácia, že takmer 60% svojej produkcie realizujú prostredníctvom obchodného reťazca a len 40% predávajú priamo spotrebiteľom, vinotékam, reštauráciám a hotelom. Z tejto prehliadky naše kroky smerovali na Poľnohospodársku univerzitu v Krakove. Na pôde univerzity nás privítal Prof. Jan Blaszczyk, z katedry ovocinárstva. Poskytol nám informácie ohľadom zastúpenia pestovaného ovocia v Poľsku, pričom nás informoval, že Poľsko je najväčším producentom jabĺk v rámci celej Európskej únii a v rámci celosvetovej produkcie je na 3.mieste. Čo sa týka produkcie ovocia je ešte Poľsko na 1. mieste v produkcii višní, malín, ríbezlí a čučoriedok v rámci EÚ a na 2. mieste v produkcii jahôd, egrešu a arónie. Oboznámil nás s najbežnejšími odrodami jabĺk, ktorými sú Šampión a Idared. Informoval nás o problémoch, ktoré dnešné sadovníctvo v Poľsku má. Nasledovala prednáška o zelenine. Boli nám poskytnuté informácie o význame pestovania zeleniny v Poľsku ako aj o tom, že najvýznamnejšou zeleninou z hľadiska obhospodarovanej výmery je kapusta a karfiol. V týchto dvoch druhoch zeleniny je Poľsko na 1.mieste v produkcii v rámci EÚ. Kapustu spracovávajú na kvasenú kyslú kapustu a má rôzne kvalitatívne regionálne označenia. Nazývajú ju zároveň „zeleným zlatom“. Po jednotlivých prednáškach nasledovala aj malá prehliadka sadu v ktorom prebieha aj samotná výučba študentov na univerzite. Zastávka na obed bola na malej rodinnej farme, v strede ničoho, kde súčasťou farmy bol aj rodinný penzión. Okrem obeda, nám boli poskytnuté na ochutnávku aj rôzne ovocné šťavy z domácej produkcie. Vzhľadom na veľmi zlé počasie – silný dážď s vetrom, naša ďalšia zastávka v Bio vinici Winnica Wieliczka bola zrušená a presunuli sme sa do mesta Tarnov, do hotela. Po ubytovaní sme sa už stretli na pripravovanom stretnutí s malými farmármi z tohto regiónu. V úvode sme si vymieňali vzájomné informácie o systémoch podpôr v PRV v jednotlivých štátoch a následne sme v diskusii pokračovali na spoločnej večeri. V 3. a zároveň záverečný deň našej študijnej cesty sme sa vydali do obce Zdziarzec, kde sme navštívili vinárstvo a ovocinárstvo Amelie. V prvom rade sme zrealizovali, obhliadku vinohradov a ríbezlí, ktoré obhospodaruje mladý farmár so svojou rodinou, výhradne na svojich vlastných poliach. Žiadnu pôdu neobrába v prenájme. Po odbornom výklade k spôsobu obrábania sme sa presunuli do výrobných a spracovateľských priestorov farmy a následne do vlastnej reštaurácii, kde sme mali aj obed. Tu nás navštívili aj zamestnanci magazínu „Magazyn Winiarski“, ktorých naša návšteva v Poľsku zaujala a mali veľký záujem o informácie z našej strany, ako sa u nás podporuje rozvoj špeciálnej rastlinnej výroby, ale aj podpora predaja, či budovanie regionálnej značky. Poslednou zastávkou našej študijne cesty bola škôlka ovocných stromčekov. Jednalo sa o návštevu najväčšieho producenta ovocných stromčekov v uvedenom regióne. Majiteľka nás previedla celou výrobou a urobila výklad k jednotlivým odrodám a spôsobom pestovania. Celý študijný pobyt hodnotím ako veľmi prospešný a užitočný. Účastníci získali množstvo nových informácií a podnetov, ktoré dúfam, budú realizovať aj vo svojich podnikoch. Hlavným prínosom pre účastníkov vidím v tom, že sa stretli s oveľa menšími farmármi než boli oni samy a predsa im ukázali že majú záujem o informácie o PRV a zapájajú sa aktívne do výziev a možností, ktoré im rozvoj vidieka z EPFRV prináša, čo našim malým a mladým farmárom do značnej miery chýba. Som presvedčená, že práve takéto osobné skúsenosti môžu nasmerovať aj našich farmárov či pestovateľov špeciálnej rastlinnej výroby správnym smerom.

Ing. Andrea Zahradníková - koordinátorka

Dňa: 07.10.2018

 

Fotogaléria z aktivity: