Aktuality

Správa z aktivity: „Jablkové hodovanie“

IMG 9463Festival na oslavu úrody jabĺk, ochutnávky a ponuka rôznych výrobkov z jabĺk, ukážka rôznych odrôd spojená s ich ochutnávkou, hodnotenie o najkrajšie jablko Bratislavského kraja, zbierka receptov, a ukážka všakovakých tradičných remesiel pod názvom „Jablkové hodovanie„ sa konal dňa 6. októbra. V rámci zviditeľnenia RA NSRV pre Bratislavský kraj a odprezentovania možností, ktoré pre rozvoj vidieka ako aj možnej podpory malých farmárov prináša PRV SR 2014 -2020 sa na podujatí zúčastnila koordinátorka Ing. Andrea Zahradníková a finančná manažérka Júlia Leváková. Vzhľadom k tomu, že toto podujatie sa teší v regióne veľkej popularite i napriek tomu, že nemá dlhú históriu, je účasť na takomto podujatí veľmi dôležitá. S úprimnou radosťou sme sa na podujatí stretli s už nám známymi niektorými predajcami svojich výrobkov, či podnikateľmi, ktorí majú vlastné sady, alebo sa špecializujú na remeselnú výrobu a sú pravidelnými návštevníkmi pri otvorení tohto podujatia. Otvorenie „Jablkového hodovania“ sa tento rok dialo na Strednej škole vinohradníckej v Modre, kde boli vytvorené veľmi dobré podmienky a dostatočný priestor pre veľké množstvo návštevníkov. Náš stánok bol od obeda pomerne často navštevovaný, a to jednak verejnosťou, ale aj mnohými vystavovateľmi či účastníkmi festivalu. Počas festivalu sme poskytovali poradenstvo a  informácie o činnosti samotnej regionálnej antény ako aj o pripravovaných aktivitách na rok 2018, ktoré máme v pláne zrealizovať, či o možnostiach získania podpory zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020. V rámci rozdávaných letákov na podujatí sme šírili medzi potencionálnymi žiadateľmi informáciu o PRV SR 2014 – 2020 ako aj o regionálnej anténe, ktorá je pre nich zriadená ako miesto prvého kontaktu, kde sme pripravení poskytnúť im potrebnú pomoc, alebo informáciu v prípade záujmu o PRV SR 2014 – 2020. Stánky sú už tradične zamerané na tzv. handmade produkty, čerstvé a sušené jablká, rôzne jablkové koláče, lekváre a džemy, šité dekorácie, hračky a doplnky, jedlá z jabĺk, výborné francúzske palacinky, cider, calvados, ručne fúkané sklo, med, peľ, sviečky, tradičnú modranskú majoliku či jablkovú šťavu. Počas celého podujatia bol zabezpečený program pre veľkých ako aj pre malých, takže celý festival pôsobil ako veľmi dobre zorganizované podujatie atraktívne ako pre návštevníkov, tak pre vystavovateľov.

Ing. Andrea Zahradníková - koordinátorka

Dňa: 15.10.2018

Fotogaléria z aktivity: