Aktuality

Správa z aktivity: „Jablkové hodovanie“

DSC 0192Už tradičné podujatie Bratislavskej župy s názvom „ Jablkové hodovanie „ sa konalo dňa 7. októbra. Podujatie si získava každý rok viacej priaznivcov   a stále väčšie množstvo miest čo obcí sa zapája do tejto milej a atraktívnej činnosti. Aj tento rok sa oficiálne zahájenie konalo na nádvorí a záhrade kaštieľa Mestského osvetového strediska v Modre. Za Regionálnu anténu NSRV pre Bratislavský kraj sa na podujatí zúčastnila koordinátorka Ing. Andrea Zahradníková a finančná manažérka Júlia Leváková. Na poskytovanie poradenstva a základných informácií o činnosti samotnej regionálnej antény ako aj  o pripravovaných aktivitách na rok 2017, ktoré máme v pláne zrealizovať, či o možnostiach získania podpory zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020  sme mali zriadený stánok medzi jednotlivými vystavovateľmi. Poskytovali sme informácie aj ohľadom možnosti zviditeľniť sa pre malých regionálnych producentov na prestížnej celoslovenskej  výstave Agrokomplex , kde im naša anténa môže poskytnúť výstavný priestor. V rámci rozdávaných letákov na podujatí sme šírili medzi potencionálnymi žiadateľmi informáciu o PRV SR 2014 – 2020 ako aj o regionálnej anténe , ktorá je pre nich zriadená ako miesto prvého kontaktu, kde sme pripravený poskytnúť im potrebnú pomoc, alebo informáciu v prípade záujmu o PRV SR 2014 – 2020. Na samotnom podujatí bolo pre návštevníkov pripravené množstvo aktivít a návštevníci mohli plným priehrštím naberať vedomosti a skúsenosti o tom ako je možné jabĺčka spracovávať , aké rôzne odrody je možné pestovať, porovnať si jednotlivé odrody aj príjemným ochutnávaním a poskytovaním odborného poradenstva od pestovateľov. Tento ročník boli stánky zamerané na handmade produkty, čerstvé a sušené jablká, rôzne jablkové koláče, lekváre a džemy, šité dekorácie, hračky a doplnky, jedlá z jabĺk, výborné francúzske palacinky, cider, calvados, ručne fúkané sklo, med, peľ, sviečky, tradičnú modranskú majoliku či jablkovú šťavu. Počas prehliadky jednotlivých stánkov hrala počas celého podujatia v záhrade kaštieľa príjemná hudba a  celé podujatie doprevádzal aj kultúrny program. Účasť na takomto regionálnom podujatí považujem za veľký prínos pre regionálne pôsobenie NSRV nakoľko vzniká úzky kontakt medzi malými farmármi a regionálnymi producentmi potravín a našou kanceláriou. 

Ing. Andrea Zahradníková - koordinátorka

Dňa: 10.10.2017

Fotogaléria z podujatia: